0212 217 00 01

VRF Sistemlerde Kompresör Seçimi

VRF Sistemlerde Kompresör Seçimi

VRF sistemler değişken debili çalışmaktadırlar. Değişken debi sistemi , iç ünitelerde bulunan oransal vana ile sağlanır. Oransal vana kullanılan tüm sistemler , değişken debili çalışır.Değişken gaz sistemini kullanan firmaların kompresör tasarımları da kendilerine özgü özellik taşır. Bu tercihler sonucunda, dış ünite inverter olarak çalışır.

VRF sistemlerde, yüksek kapasitelere ulaşabilmek için dış ünite içinde birden cok kompresör olması gerekir. Bazı markalarda kompresörlerin tamamı inverter, bazı markalarda ise, bir inverter ve diğerleri on/off yani Standard olarak tercih edilebilir. Üretici firmaların bu tercihlerinin kullanıcılar tarafından doğru veya verimli olması, önemlidir.

Dış ünitelerinde kullanılan, bütün kompresörlerin inverter olması, sistemin en üst düzeyde inverter ile uyumlu çalışabileceği şeklinde algılanabilir. Ancak bu değerlendirme, bazen yanlış uygulama şeklinde ortaya çıkabilir.VRF sistemler %50 ile %150 veya %200 arasında diversite ile çalışabilme özelliğine sahiptir. Bunun anlamı şudur:

Bir sistem tasarımında kullanılan dış ünite kapasitesinin; 1,5 / 2 katı kapasitede iç ünite bağlamak mümkündür. Bu şekilde ,yani , %100 ve üstü tasarlanmış sistemlerin tam kapasite çalıştığı süreler toplam ekonomik ömrün %60 ile %70 ine tekabül eder.Yani cihazlar ömrünün %60 ‘ında tam yükte çalışırlar.Bu durumda dış ünitedeki tüm kompresörlerin inverter olması durumunda, sistem tam kapasite ihtiyacını, zorunlu olarak inverter kompresörler ile sağlamaya çalışacaktır.

Mekanik sistem tasarımcıları, inverter kompresörlerin farklı hızlarda çalışabilmesi dolayısıyla, ömürlerinin ,sabit hızlı kompresörlere göre daha kısa olduğunu ifade etmektedirler ; ki bu fiziksel olarak da doğru bir yaklaşımdır. O zaman denilebilir ki VRF sistemlerin, dış ünitelerinde tüm kompresörlerin inverter olması, tam yüklerde çalışması da sakıncalı ancak parçalı yüklerde çalışmaları da faydalı olabilecektir. (Genel olarak inverter sistem, tekli split sistemlerde de kullanılmaktadır.)

Mekanik tesisat uygulayıcıları hiçbir zaman tek inverter kompresöre haiz split cihazları maksimum kapasitelerine göre seçmezler tercih her zaman nominal kapasitelere göre yapılır. Bunun amacı da kompresörün , sık olarak maruz kalmamasını sağlamaktır.Bu örnekten yola çıkarak “diversite”nin %150 gibi oranlara çıkabildiği VRF sistemlerde parçalı yükler için, inverter kompresör kullanmak ;ancak tam yükteki kapasitelerde Standard hızlı on /off kompresör kullanılması doğru tercih tir.

Genel olarak, her bir dış ünite grubunda .tek bir inverter kompresörün bulunması, iç ünite oransal vanalarına parçalı yükler transfer edilmesi bakımından önemlidir. VRF sisteminin tam yüke yaklaştığı durumlarda 3 kompresör bulunan herhangi bir dış ünitede tümü inverter kompresöre sahip sistemler , tam yüke yakın değerleri zorunlu olarak inverter kompresör ile sağlayacak ve bu çok yüksek hızda gerçekleşecektir.Bu uygulama inverter kompresörün ömrünü azaltacak, mekanik çalışma süreleri otomatik olarak kısalacaktır.

Diğer taraftan tam yüke yaklaşan kapasite ihtiyaçlarında ,bu durum kademeli kontrol edilen yaşlanma prensibine uygun on / off kompresörlerle (yani sabit hızlı kompresörler ile) sağlanacak ve dış ünite içersindeki bir adet inverter kompresör ile, parçalı yüklerin temin edilmesi mümkün olacak; tüm sistemin ömrü uzayacaktır.

Buradan şunu çıkarabiliriz : Sistem tercihlerinde tüm kompresörlerin inverter olması, 12.000 btu luk bir inverter cihaz ile 18000 BTu maksimum kapasite verebiliyor diye 16.000 btu luk bir alanda kullanmayla eşdeğerdir. Bu da bir süre sonra bu cihazın kompresörünün öngörülen mekanik ömründen önce devre dışı kalmasına neden olacaktır.

Günün teknolojisinde değişken debili sistemlerin diversite ile çalışabildiği göz önüne alınırsa (Diversite: Toplam iç ünite kapasitesi/Dış ünite Kapasitesi) 90 br lik bir dış ünite %150 diversite ile 135 birim kapasite ile çalışabilir.

Doğal olarak sistem çözümlerinde 90 br yani %100 diversite çözümleri de söz konusudur.Ancak bildiği üzere diversite çözümleri, %100 ile %130 arasında değişmektedir. Genellikle projeler bu aralıkta diversite oranı kullanılmaktadır. Tasarladığımız sistemler genelde yüksek kapasite ihtiyacında olabilir. Bu durumda kompresörler maksimum kapasiteler ile çalışırlar.