0212 217 00 01

VRF Klima Sistemlerinin Kazançları

VRF Klima Sistemlerinin Kazançları

Bütün binanın klima sisteminin kontrolü:

VRV Klimalarda 48 adet iç ünite tek bir merkezden kontrol edilebilir. Merkezi yönetim için gerekli olan opsiyonel kumanda cihazları kolaylıkla montaj edilebilir ve binanın yapısına ve kullanım amaçlarına göre altyapı kolaylıkla tasarlanabilir.

Üst düzey tasarım esnekliği:

VRV Klima Sistemlerinin iç ünitelerinin bağlanma oranı, dış ünitenin kapasitesinin yüzde ellisinden yüzde yüzellisine kadar olabilir. Böylece aynı soğutucu sisteme bağlanabilen kırk sekiz adet iç ünite ile yüksek çeşitlilik elde edilir. Oteller, işyerleri, ofisler ve evler bu seçim aralığına göre dizayn edilir.

Düşük işletim giderleri:

VRF Klima Sistemler ile yüzelli metreye değin basit borulama olanağı vardır ve R410A soğutucunun kullanımı ile hem işletme giderleri düşürülür hem de kurulunda kolaylık sağlanır.