0212 217 00 01

Doğru İklimlendirme Enerji Tasarrufunun En Önemli Konusu

Doğru İklimlendirme Enerji Tasarrufunun En Önemli Konusu

Enerjide tasarruf sağlamak bütün dünya için önemli ancak ülkemiz için çok daha önemli. Çünkü ülkemizin ithal girdileri arasında en büyük kalemlerin başında enerji geliyor. Sadece iklimlendirme ve yalıtım sistemlerinde yapılan düzenlemeler bile cari açığın düşürülmesinde mühim yer tutacaktır.

Konut ve işyeri projelerinde doğru cihaz ve sistemlerin kullanılmaması enerjinin büyük bir kısmının boşa gitmesine sebep oluyor. 2014 senesinde ülkemizin cari açığı 45 milyar dolardı. Enerji ithalatımız ise altmış milyar dolar. Ancak, kurulan doğru ve verimli sistemlerle bu orandan %30’a kadar elektrik tasarrufu sağlamak mümkün.